Tanulás

Darvas István

1974-ben születtem Budapesten. Zsidó tanulmányokkal 1998-ban kezdtem foglalkozni, és körülbelül két évvel később tudatosult, hogy rabbiként szeretnék működni. A rabbiképzős évek alatt (7!) Székesfehérváron, majd Budapesten a Hunyadi téri, az OR-ZSE, végül a Nagy Fuvaros utcai zsinagógában tanultam meg a rabbi hivatás gyakorlati alapjait. 2005-ös felavatásomat követően a Nagy Fuvaros utcai zsinagóga rabbijaként dolgoztam 2010-ig. 2010 és 2013 között a Dózsa György úton, majd 2013 és 2020 között az OR-ZSE zsinagógájának voltam a rabbija. 2021-ben az Izraeli Kulturális Intézetben a T12 tanház tagjaival együtt létrehoztunk egy minden szervezettől független közösséget, közben a székesfehérvári zsinagóga vallási vezetőjeként is megkezdtem a rabbi-feladatok ellátását. Feleségem Viktória, két lányom van, Dorka (21) és Lili (9).

Dr. Balázs Gábor

Balázs Gábor Izraelben, a Bar Ilan Egyetem zsidó filozófia szakán 2003-ban védte meg vallás és erkölcs kapcsolatáról írott doktori disszertációját. Jelenleg az Országos Rabbiképző –  Zsidó Egyetem általános rektorhelyettese és a rabbiképzés szakfelelőse.

Korábban dolgozott többek között a Mászoret Ávot ortodox iskola igazgatójaként, az Izraeli Kulturális Intézet igazgatójaként, és a Lauder Javne Iskola judaisztika és Izrael tanulmányok szakmai felelőseként. Társadalmi aktivitásként majdnem nyolc éven át volt a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség alelnöke.

Fő érdeklődési és kutatási területei: középkori zsidó filozófia, modern zsidó és izraeli identitás elméletek, a posztmodern kor és a vallásfilozófia kihívásai, kortárs etika és politikai filozófia. Számos judaiszitikával és Izraellel kapcsolatos tudományos ismeretterjesztő előadást tart, aktív szereplője a zsidó közösségi oktatásnak.

Dr. Fényes Balázs

Dr. Komoróczy Szonja Ráhel

Dr. Toronyi Zsuzsanna

Fontosnak érzem, hogy zsidó közösségeink vizuális környezete ugyanazokat az értékeket jelenítse meg, melyeket a közösség a döntéseiben, szertartásaiban követ. Azt gondolom, hogy így volt ez az elmúlt évszázadok folyamán is, ezért kutatóként azzal foglalkozom, hogy a zsidó vizuális és tárgyi örökséget értelmezem, ezek segítségével próbálom jobban megérteni eleink életét. Ehhez illő foglalkozásom van: a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltárban dolgozom immár több mint 25 éve, jelenleg az intézmény igazgatójaként.

Gáspár Miksa

Gáspár Miksa 2000-ben született Budapesten.

Alapképzését a berlini Bard College egyetemen végezte, jelenleg a berlini Frankel College és az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem hallgatója. 2013 rendszeresen tanít és előimádkozik különböző magyar illetve német közösségekben.

BA diplomáját a zsidó fiatal felnőttek vallási közösségszervezéséről írta. Jelenlegi legfőbb érdeklődési körei a társadalomtudományok és a vallástudomány közötti kapcsolatok vizsgálata illetve a különböző zsidó irányzatok vallásgyakorlata.

Jávor Judit

Gyerekkorom jelentős részét a nagymamám kóser konyhájában töltöttem, ott szívtam magamba a zsidó hagyományt. Az utóbbi években kerestem a helyem a budapesti zsidó közösségekben, igy találtam rá a T12-re. Szeretnék a közösség hasznos, tevékeny tagja lenni.

A civil életben tanár vagyok. Hosszú évekig dolgoztam a Wesselényi utcai Iskolában. Most készülök jelentkezni az OR-ZSE Doktori Iskolába, ahol a „Dramatikus elemek a zsidó liturgiában” témában fogom írni a disszertációmat.

Lénárt G. József

Feldebrőn, Eger mellett élek. Közgazdasági tanulmányaim mellett/után elvégeztem a KJU-t (Karaite Jewish University), majd a  Rabbiképző (ORZSE) Egyházi/Felekezeti közösségszervező szakát, itt 2023-ban diplomáztam. Diplomamunkám a karaiták identitásváltozásáról íródott. Jelenleg a Rabbiképző rabbi szakos hallgatója vagyok. 

Ránki Sára

Ránki Sára tanár, nyelvész. Kutatási területe a bűnügyi nyelvészet, és minden, ami szöveg. Tanít középiskolában és óraadóként az ORZSE-n. Magánszakértőként dolgozik.

Szerb Gábor

1965-ben születtem Budapesten. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán 1987-ben végeztem. Vállalkozásaim elsősorban az órakereskedelemhez kötődnek. Jelenleg Szlovákiában élek feleségemmel és két lányommal Katikával és Sárikával.

A judaizmus tanulmányozása kb. 30 éve érintett meg először, és azóta igyekszem minél több időmet erre fordítani valamint az általam látogatott közösségekben időközönként előimádkozásra és tanításra is felkérnek.

Vári György

Előző életemben irodalomkritikus és újságíró voltam. Most a Bét Orim közösségének vallási vezetőjeként dolgozom és egy tizenegy éves gyerek apja vagyok, ez a két feladat kitölti az életemet.
Néhány évig írtam, szerkesztettem a Zsidó Múzeum és Levéltár hírlevelét.
Éltem Kibuc Pálmáhimban, Pécsett, Újvidéken és Óbudán a Rómaifürdőtől Újlak határáig.
 

Zeev Paskesz

A Magyarországi Autonóm Izraelita Hitközség főtitkára, szofer – tóraíró Ifjú korában mélyen elkötelezetté vált a vallásos zsidóság iránt. Mindent megtett annak érdekében, hogy pótolja azt az iszonyú hiányt, amelyet a holokauszt, és az ateista rendszer pusztítása végzett a zsidóság körében. Tanulmányait Jeruzsálemben az Ohr Somayach és Belz-i Jesiva-ban végezte, majd hazatért Magyarországra. Azóta töretlenül dolgozik a vallásos zsidó élet kereteinek biztosítása érdekében. Egyik fő feladatának tekinti az oktatást, elsősorban a zsidó oktatást. Évekkel ezelőtt választották meg MAOIH Főtitkárának, ahol feladata a magyarországi zsidóság létének fenntartásárhoz szükséges vallási feltételek biztosítása. a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetettje. 1966-ban született Budapesten,

Zeitler Ádám

1985-ben születtem Budapesten. Egyetemi éveimet Angliában és Budapesten töltöttem, ahol közgazdaságtant és társadalomtudományokat hallgattam. Egy rövid vállallati kitérő után, 2011-ben két barátommal megalapítottam a Milestone Intézetet, egy progresszív oktatási központot melynek évekig egyik vezetője voltam. Az oktatásban és az üzleti életben eltött évek után, fordultam aktívabban a zsidóság felé. Jelenleg a rabbijelöltként a Lauder Iskolában a szülői közösség vezetője vagyok, és kisebb közösségekkel tanulok rendszeresen