Kiterjesztett jelen

| 2022.05.11.
Kiterjesztett jelen

A Ludwig Múzeum Kiterjesztett Jelen című kiállítására ellátogatva, május 15-én, vasárnap 16 órától alkalmunk nyílik arra is, hogy részt vegyünk egy tárlatvezetésen. A tárlat a permanens átmenetiség állapotát állítja középpontba: azt a pillanatot ragadja meg egy folyamatból, amelyben a jelen idődimenzió kitágul és – a képzőművészet eszközrendszere segítségével – közelről figyelhetők meg az állapot jellemzői, belső történései. Mintha egy sűrűsödési pont, a jelen összes, egyszerre benne zajló folyamatát egyben és folyamatosságában látnánk, kimerevítve az utolsó előtti pillanatot – egyfajta kifeszített jelenként. 

A kiállításban megjelenő művészi gyakorlatok, alkotási folyamatok külön-külön, mégis közös nevezőn keresztül nyújtanak lehetséges alternatívákat folytonos jelleggel újraíródó mindennapjaink tükrében. 

Értékes perspektívát kínál a kiállításhoz a zsidó hagyomány. A hétköznapok, az emberi élet minden egyes pillanatának megbecsülése, a jelenlét kitüntetett fontosságának tudatosítása mindenkori zsidó érték.

Ahogyan Rabbi Asher Lopatin írja: „Élni nagyon nem mindegy, vagyis véget nem érő lehetőség és esély. Ha nem volna elrontható, esély sem lenne. Ha nem mindegy az élet, akkor értelme van. Akkor van értelme. Csak akkor, ha egyetlen pillanata sem mindegy.

Darvas István rabbi pedig többek között az Ékev hetiszakasz kapcsán is foglakozik a jelenlét fontosságával:

“És ha hallgattok parancsolataimra amelyeket ma nektek parancsolok, hogy szeressétek Örökkévalót Isteneteket, hogy szolgáljátok egész szívetekkel és egész lelketekkel. Akkor megadom országotok esőjét idejében, az őszi és a tavaszi esőt, és betakarítod gabonádat, mustodat és olajadat.” (11:13-14). Juval Noah Harari, korunk jelentős gondolkodója írja: “A romantika változatosságot sürgető mítosza tökéletesen összeillik a fogyasztói mítosszal. Frigyükből megszületett az élmények végtelen piaca”. Ha az adott helyen vagy helyzetben százszázalékos az ember jelenléte, akkor az élményszükségletei is könnyebben kielégülnek, lesz eső, gabona, olaj és minden más, és nem érzi a folytonos keresés kínzó kényszerét. Mivel az élményt kínáló lehetőségek napjainkban csak úgy ömlenek ránk, ezért fokozottan nehéz a jelenlétünk maximalizálására – teljes szívünkkel és lelkünkkel – törekedni, de egy kísérletet talán megér.